Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Итерация свойственна человеку, рекурсия божественна. © Питер Дойч

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

БІЗНЕС НА ЗЕЛЕНІ
Автор: Станислав Власенко      Дата: 01.07.2004 09:25


     Розвиток зеленого туризму в Полтавській області
     Держтурадміністрація України, Національна туристична організація, Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму Полтавської облдержадміністрації з метою створення позитивного туристичного іміджу України, розвитку туризму, створення конкурент-спроможного на внутрішньому та світовому ринках обласного туристичного продукту організували та провели Прес-тур для журналістів по визначним рекреаційно-туристичним об'єктам Полтавської області.
     Туризм - це стійка галузь економіки, її третинного сектору. За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), туризму належить 10% світового валового національного продукту, інвестицій, робочих місць та споживчих витрат. В останнє десятиріччя темпи зростання грошових надходжень від світового міжнародного туризму склали понад 14%. За прогнозами (ВТО), такий рівень зростання на 2010 рік приведе до подвоєння числа міжнародних туристичних подорожей. Нажаль, в світовому ринку туристичних послуг Україна, на даний час, займає скромне місце, обслуговуючи лише 1,5% світового потоку туристів.
     Світовий досвід показує, що туризм стимулює розвиток транспорту, зв'язку, торгівлі, будівництва, сільського господарства, виробництво продуктів харчування, тощо. Тому необхідно підходити до розвитку туризму в системному ракурсі.
     Полтавська область - привабливий туристично-рекреаційний регіон, розташований в центральній частині України.
     За даними дослідження, проведеного обласним Центром туристичної інформації серед туристів, які відпочивають в Полтавській області, градація пріоритетів вибору розподілилась наступним чином:
     - екологічно чиста, самобутня природа, загальне оздоровлення, традиційна та домашня кухня;
     - розширення кругозору, спілкування;
     - пізнання культури, історії, знайомство з найвизначнішими пам'ятками;
     - лікування;
     - маршрути з активним способом пересування (кінні, на туристичних байдарках, круїзи річковим транспортом, вело маршрути, тощо);
     - полювання, рибна ловля;
     - наукові дослідження, етнографічні маршрути, археологічні пам'ятки;
     - зручне сполучення та невисокі ціни.
     Основний контингент відпочиваючих в області складають люди з середнім і низьким достатком, вибір місця відпочинку визначається рівнем цін.
     Разом з перевагами виділено ряд недоліків туристичного обслуговування в області:
     - низький рівень сервісу;
     - застаріла матеріально-технічна база, низька якість житла, номерів;
     - перебої з водопостачанням та опаленням;
     - низький рівень транспортного обслуговування, особливо в районах;
     - недостатність інформації про можливості відпочинку. Вищезазначені недоліки мають пряме відношення до групи загально соціальних явищ, для покращення яких необхідно врегулювати питання, пов'язані з законодавчою базою, загальним рівнем добробуту та обслуговування населення.
     Цифри і факти
     За 2003 рік туристичними організаціями Полтавської області було обслуговано 65,002 тис. туристів, що на 9,157 тис. більше, ніж у 2002 році, в тому числі:
     - іноземних туристів 1045 (у 2002 році - 995).
     - туристів, які виїздили за кордон 2497 (у 2002 році - 1110).
     - понад 61,46 тис осіб були охоплені внутрішнім туризмом (у 2002 році -53,7 тис.).
     Серед тих, кому надані туристичні послуги, діти і підлітки складають 10032 осіб (у 2002 році - 14373), з загальної кількості спортивно-оздоровчим туризмом охоплено 2704 осіб (у 2002 році - 2408).
     Кількість туристів, яким було надано екскурсійні послуги, складають 41651 осіб (у 2002 році - 44233), з загальної кількості діти і підлітки складають 35926 осіб (у 2002 році - 36954).
     Зросли обсяги загальної кількості обслугованих у 2003 році туристів порівняно із 2002 роком, перш за все, за рахунок показників внутрішнього, іноземного та зарубіжного туризму. Іноземних туристів обслуговано в 1,1 рази більше, у 2,24 рази збільшилась кількість виїжджаючих за кордон, збільшився в 1,14 рази обсяг вітчизняного (внутрішнього туризму). Разом з тим, екскурсійних послуг надано менше на 7%.
     Обсяг реалізації туристичних послуг підприємств області за 2003 рік збільшився на 45% і склав 14632,971 тис. гр. (у 2002 році - 10063,98 тис. гр.), а платежі до бюджету області становили 1426,608 тис. гр. (у 2002 році -1375,86 тис. гр.), що на 3,6% більше, ніж у 2002 році.
     Історія полтавського краю
     Полтавщина має цікаву і неповторну історію. Перші поселення на її території з'являються у пізньопалеолітичну добу - понад 20 тис. років тому. Описуючи столицю могутніх скіфів місто Гелон (Більське городище УІІ - III ст. до н.е.) "батько" історії Геродот мандрував теренами прадавньої Полтавщини. В часи Київської Русі Полтавщина входила до найбільшого із князівств - Переяславського, а сама Полтава, літописна Лтава (1174 р.), була найпівденнішим форпостом руських земель у боротьбі з кочівниками. Стародавня Полтавщина є місцем народження топоніму "Україна". Повідомляючи про смерть від ран переяславського князя Володимира Глібовича, нанесених в бою з половцями, 1187 року літописець писав : "За ним Україна багато потужила". Це була перша писемна згадка про Україну.
     За доби Хмельниччини на території Полтавщини було сформовано шість з десяти козацьких полків Гетьманщини ХУІІ століття : Прилуцький, Переяславський, Лубенський, Миргородський, Гадяцький, Полтавський. 27 червня 1709 року на полі побіля Полтави зі зброєю в руках вирішувалась остання в козацький період спроба здобуття самостійності України-Гетьманщини. В незалежній Україні, з 1991 року. Президенти держави присягають на Пересопницькому Євангелії ХУІ століття, подарованому Переяславській кафедрі гетьманом І.Мазепою.
     Краса і незайманність
     Полтавщина належить до дивовижних за своєю красою місць України. Чиста незаймана природа на всій території області позитивно впливає на людей. Вікові ліси, чисте повітря, джерельна вода...- не перелічити всіх багатств, якими так щедро одарила природа Полтавський край, де можна здобути силу, здоров'я, довголіття. Полтавська область має цікаву історію, багато пам'ятників архітектури, дбайливих господарів, що розширює можливості для розвитку сільського зеленого туризму. Для популяризації привабливості Полтавщини, як об'єкту туризму, створено Полтавське регіональне відділення спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Метою діяльності Відділення є сприяння розвитку в Полтавській області руху за сільський зелений туризм. Основними завданнями Відділення є: сприяння розвитку сільської інфраструктури; виховання поваги до краси рідного краю, гостинних мешканців сільської місцевості, збереження існуючого культурного та історичного надбання українського народу; сприяння підвищенню зайнятості сільського населення; популяризація сільського зеленого туризму, як виду відпочинку.
     Для виконання основних завдань Відділення в установленому нормативно-правовими актами України порядку:
     - організовує семінари, конференції, та інші заходи з питань розвитку сільського зеленого туризму;
     - здійснює заходи щодо охорони навколишнього середовища;
     - обмінюється досвідом та спеціалістами з аналогічними громадськими організаціями України та зарубіжжя;
     - підтримує прямі міжнародні контакти та зв"язки з різноманітними громадськими організаціями,укладас відповідні угоди;
     - приймає участь у мистецьких фестивалях, виставках, туристичних святах, що пропагують духовну, історичну та культурну спадщину України (зокрема, 16-18 травня 2003 року за участь представників сільського зеленого туризму Полтавщини у першій Всеукраїнській виставці-ярмарку "Українське село запрошує" в с. Пирогове, м. Київ у державному музеї народної архітектури та побуту представництво області посіло III місце);
     налагоджує та підтримує зв"язки з урядовими, громадськими, міжнародними, регіональними та іншими організаціями, які зацікавлені у соціальному розвитку села та сільського туризму в Україні;
     - налагоджує та підтримує зв"язки з організаціями по охороні природи, пам"ятників, народних звичаїв;
     - співпрацює з різноманітними туристичними, молодіжними, жіночими та іншими організаціями, які підтримують відпочинок на селі;
     - сприяє публікації наукових доповідей, методичних матеріалів з практичного досвіду сільського туризму;
     - налагоджує та підтримує зв"язки з релігійними організаціями та конфесіями;
     - забезпечує інформаційну роботу серед громадськості, проводить "круглі столи".
     Слід зауважити, що Полтавське регіональне Відділення Спілки об"єднує не тільки сільських господарів агроосель, але й представників органів влади, музейних закладів, туристичних підприємств, майстрів-народників, що значно розширює компетенцію діяльності та професіоналізм у вирішенні актуальних питань зеленого туризму.
     Для здійснення діяльності, націленої на стимулювання розвитку сільського зеленого туризму на Полтавщині, першочергово планується: організація та проведення навчання всіх категорій населення, зайнятих у сфері сільського зеленого туризму; збір та систематизація інформації про туристичний продукт місцевості, створення необхідних баз даних ; доробка вже діючих та розробка нових туристичних маршрутів; інформаційна підтримка сільського зеленого туризму та доступ зацікавлених підприємців до інформаційних ресурсів; організація та проведення спільних акцій і програм місцевої влади, громадських організацій та підприємців, задіяних в сільському зеленому туризмі; проведення інформаційних просвітницьких компаній через місцеві та регіональні ЗМІ про перспективи та переваги сільського зеленого туризму.
     В даний час на Полтавщині рівень надання туристичних послуг, пов"язаних з сільським зеленим туризмом, досить низький. Економічна криза в Україні не сприяла розвитку села. Тому розробка програми розвитку зеленого туризму дасть можливість жителям сільської місцевості мати додаткові прибутки (реалізація сільськогосподарської продукції , додаткові послуги такі , як рибалка , полювання і т.д.), які вони одержать, приймаючи та обслуговуючи туристів "вдома". Розвиток туристичного сектору області надасть можливість залучення додаткових коштів в регіон, що в кінцевому результаті сприятиме покращенню його інфраструктури, створенню нових робочих місць. Західні області України, де сільський туризм більш розвинений, демонструють великі можливості та досить високу ефективність сільського зеленого туризму. Цей досвід було продемонстровано на семінарі "Сільський туризм: рекомендації з розвитку", який проходив 25-26 вересня 2003 року у м. Яремчі під патронатом Всесвітньої Туристичної Організації, де були присутні й представники Полтавської області. Подальший розвиток зеленого туризму на Полтавщині доцільно впроваджувати через розбудову районних кластерів зеленого туризму. Перші кроки в цьому напрямку зроблено у Великобагачанському, Котелевському, Диканському, Пирятинському, Шишацькому, Миргородському, Кременчуцькому районах. У липні 2003 року у Пирятинському районі пройшло розширене засідання постійної комісії обласної ради з питань фізичної культури, спорту і туризму, на якій були присутні голова обласної ради В.В.Гришко, представники облдержадміністрації, райдержадміністрацій. Голова комісії І.Ф.Близнюк поділився власним досвідом взаємодії різних ланок кластеру сільського відпочинку, який він очолює в своєму районі. 17 жовтня 2003 року проведено семінар для господарів агроосель області в кафе "У сестер" Хорольського району, де були менеджери Спілки зеленого туризму з м. Києва. Спільно з фондом підтримки підприємництва, іншими зацікавленими організаціями планується провести подібні семінари в інших районах області (Великобагачанському, Котелевському, Диканському, Кременчуцькому та ін).
     У 2003 році проведено семінар під час Сорочинського ярмарку в с. Великі Сорочинці (21 серпня), м. Миргороді (10 серпня), організоване навчання господарів по організації власної справи (25-27 вересня); круглий стіл по організації надання туристичних послуг В.Багачанським осередком зеленого туризму (25.10.03 р. с. В. Багачка, кафе "Едем"); круглий стіл по організації надання туристичних послуг Диканським осередком зеленого туризму (24.12.03 р. с. Диканька).
     Рішенням учасників круглого столу регіонального семінару-тренінгу, який проходив за підтримки Головного управління економіки, по проблемі "Нові виробничі системи - основи підвищення конкурентноздатності економіки Полтавської області" (05.12.03 р.), створено кластер сільського зеленого туризму, координаційна рада якого працюватиме на базі та за підтримки громадської організації - Полтавського регіонального відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (далі Відділення).
     За участю районних осередків кластеру розроблені маршрути зеленого туризму в області, своєрідним епіграфом діяльності яких є слова Т.Нікітіна:
     "Благословенна земля, що дісталася нам у спадщину від батьків, ми взяли її в боргу нащадків".
     1. Полтава - Диканька - Гоголево - Шишаки - Яреськи .
     Маршрут розпочинається у Полтаві і стародавнім Зінківським трактом продовжується на північ, по голівським місцям Полтавщини. Ті, хто його обирають, мають унікальну можливість поєднання активного способу відпочинку з пізнавальною складовою цього маршруту. До послуг туриста перший на Лівобережжі і , водночас, найстаріший природний заповідник Полтавщини Регіональний ландшафтний парк "Диканський" , який надає послуги мисливства, рибальства, екотуризму. Складові парку "Бузковий гай", "Ялинковий гай", "Кочубеївські дуби", "Парасоцький ліс" - останні дві пам"ятки природи загальнодержавного значення. Подорожувати заповідними стежками можна як пішки, так і на конях. Бажаєте перевірити свою рибальську вдачу - до Ваших послуг Троянівське водосховище.
     До переваг цього маршруту слід віднести його насиченість історико-культурними об'єктами та пам'ятками старовини :
     Миколаївська ( 1794 p.) та Троїцька ( 1794 p.) церкви Диканьки, Диканський історико-краєзнавчий музей та Картинна галерея ім. М. Башкірцевої, державний літературно-меморіальний заповідник М.Гоголя в с. Гоголево та ін.
     З історією Диканьки пов"язані імена українських гетьманів: Івана Виговського, Петра Дорошенка, Івана Брюховецького, Івана Мазепи, Данила Апостола, генерального судді Запорізькою війська Василя Кочубея, видатного літописця Самійла Величка, Івана Іскри та інших.
     Тут неодноразово бував Микола Гоголь. Він згадував Троїцьку церкву у творах „Вечори на хуторі біля Диканьки" та „Ніч перед Різдвом".
     2. Полтава - Стасі - Михайлівка.
     Маршрут прокладено по землях колишніх володінь роду Кочубеїв.
     Надзвичайно мальовничу місцевість селища Михайлівна доповнює тихоплинна хода р. Ворскли. На схилах правого берега майже до самої водної поверхні розкинувся Парасоцький ліс - ботанічна пам"ятка природи загальнодержавного значення. На околицях села - рештки стародавнього чернечого поселення (Чернсгеярського монастиря) 17 ст.
     Для зимових замовників цього маршруту діє гірськолижна база "Корчак" - центр зимового відпочинку в с. Стасі з різноманітним обсягом послуг:
     катання на лижах, сноуборді, снігоході, тощо.
     3. Полтава - С.Санжари - Кунцево - Н.Санжари -Лучки Байдарочний маршрут - сплав по Ворсклі розпочинається в середній течії річки. Програма маршруту передбачає різноманітні заходи дозвілля та відпочинку в санаторіях та сільських оселях. Насамкінець туристи прибувають до Регіонального ландшафтного парку "Нижньоворсклянський", що надає послуги з організованого мисливства, рибальства, екотуризму.
     4. Полтава - Солониця - Кобелячок - Григоро-Бригадирівка-
     Кременчук.
     Цей маршрут пролягає шляхами відходу гетьмана Мазепи після поразки в Полтавській битві. Легенди про нечувані гетьманські скарби, заховані впродовж нього, турбують уяву навіть сучасних дослідників старовини.
     В Мазепиному ярі (Григоро-Бригадирівка) є можливість відвідати та поринути в атмосферу Січі і українського села тих часів, взяти участь у козацьких розвагах, покуштувати українські страви. Регіональний ландшафтний парк "Кременчуцькі плавні" надає організовані послуги мисливства, рибальства, екотуризму.
     5. Полтава - Лубни - Пирятин. Маршрут пропонує огляд "столиці" колишніх володарів Вишневецьких м. Лубни з не менш цікавими околицями. Неподалік міста пам'ятка архітектури ХУП-ХІХ ст. загальнодержавного значення Мгарсько-Лубенський Спасо-Преображенський монастир. Чарівний відпочинок, охота, рибна ловля на річці Удай с. Каплинці. Знайомство з історією, розкопками часів палеоліту с. Гінці. В с. Велика Круча можна скуштувати келих пива у першій в Україні пивоварні з рестораном.
     6. Полтава - Опішня - Котельва. На території стародавнього містечка Опішне з часів скіфського городища "Кардашів вал" (ІУ-ІІІ століття до н.е.), а згодом і слов'янського городища роменської культури ( VIII ст.) знаходять високомистецькі витвори з глини. З кінця XIX ст. селище поправу вважається гончарною столицею України, витвори якої були відомі далеко поза межами Російської імперії. З 1995 року при музеї діє Науково-дослідницький центр українського гончарства інституту керамології. Щоліта, в серпні, на базі Центру проходять Всеукраїнські симпозіуми монументальної кераміки. Кращі роботи експонуються просто неба впродовж року. В Опішному збереглася єдина в Україні виробнича гончарська споруда з горном початку XX століття, працює найбільший в країні гончарний завод "Художній керамік".
     Скіфська столиця місто Гелон с. Більськ. Сплав на спортивних байдарках, плотах по р. Ворсклі здійснює клуб "Скіфський похід".
     7. Полтава - Решетилівка - Сухорабівка. Дзеркалом душі та творчої сили нашого народу є невмируще народне мистецтво, різноманітне представлене на Полтавщині. Вишивальні промисли та килимарське мистецтво с.м.т. Решетилівки налічують кілька століть.
     8. Полтава - Миргород - Сорочинці. В самісінькому центрі України на мальовничих берегах тихоплинного Хоролу в зелені беріз, верб і сосен розташований курорт Миргород. За майже 90-річне своє існування курорт допоміг сотням тисяч хворих поліпшити здоров"я. Унікальна миргородська мінеральна вода та лікувальні торфогрязі є справжнім джерелом здоров"я. Перебування на курорті Миргород, справжній перлині України, залишає незабутні враження, викличе бажання приїхати сюди ще не раз. Село Великі Сорочинці, що розкинулось на річці Псел, відоме своїм „Сорочинським ярмарком" на якому представлені багатства щедрої Полтавської землі. Тут народився геніальний письменник М.В.Гоголь. Бував у Сорочинцях і Т.Г.Шсвченко. Визначною пам"яткою архітектури є Спасо -Преображенська церква (1732р.). М"який клімат, соснові ліси, піщані долини Псла, величезні фруктові сади - все це варто побачити.
     9. Полтава - В. Багачка - Білоцерковка.
     Кафе "Едем", санаторій "Псьол", кафе "Фортеця", кінні маршрути вздовж р. Псьол.
     В даний час триває опрацювання маршрутів з активним способом переміщення - кінноспортивних, на плотах, туристичних байдарках. Загальна їх кількість близько 60. При цьому використовується потужність кінно-спортивних шкіл, яхт-клубів, оздоровчих комплексів та баз області, мережа природно-заповідного фонду. Значний потенціал розвитку екотуризму (загальноознайомчі екскурсії у природі даного регіону) на Полтавщині. Цей вид туризму має сезонний характер та залежить від погодних умов. Для його розвитку на узбережжі Дніпра та річок Псьол, Ворскла, Сула ще залишились рідкісні та цікаві види фауни. Крім того, в цій місцевості добре розвинені традиції мисливського та рибальського туризму, відокремлені від заповідних мисливські та рибальські угіддя з потребуючою модернізації та реконструкції для прийому іноземних туристів базою розселення. Ця ж матеріальна база може використовуватись для екологічного туризму, а також житло сільського населення прилеглих районів.
     СТАНІСЛАВ ВЛАСЕНКО
     Тел.: (044) 290-0596
     E-mail: vsa2003@km.ru
     


Автор: Станислав Власенко прочтений: 2135 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 1122
  Цена: 1 nooВаши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web SystemРедакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Weapon Links

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика