Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Мы противостоим лжи! © чилболтонское послание

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

“ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В НОВІЙ ПОЛІТИЧНІЙ СИТУАЦІЇ”
Автор: Станислав Власенко      Дата: 25.03.2005 14:33


     16-19 березня 2005 р. в м. Судаку (Автономна Республіка Крим) відбулися Х Всеукраїнські муніципальні слухання.
     Організаторами слухань виступили Консультативно-дорадча рада з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України.
      Слухання проведені за участю Секретаріату Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Кабінету Міністрів, Судацької міської ради, Національної академії державного управління при Президентові України, Академії муніципального управління, Асоціації міст України та громад, Української асоціації місцевих та регіональних влад, Асоціації сільських, селищних та міських рад України, Товариства науковців по сприянню муніципальній реформі, Інституту громадянського суспільства, Міжнародного інституту урбаністики і регіонального розвитку.
     
     Привітання учасникам слухань передали Президент України Віктор Ющенко та Голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Офіційна вітальна адреса також надійшла від Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.
     
     Підтримку в проведенні слухань надали проект "Економічно розвинені українські міста" (ЕРУМ), проект “Реформування місцевих бюджетів в Україні” Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні, програма “Партнерство громад” Фундації "Україна–США", Український освітній центр реформ, Творча організація "Коло" (м. Краматорськ).
     
     У роботі слухань взяли участь народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об’єднань, а також представники громадських, ділових, наукових та освітніх організацій і установ, міжнародних інституцій, представники центральних та місцевих ЗМІ — загалом близько 200 чоловік.
     
     
     Метою слухань стало обговорення перспектив розвитку місцевого самоврядування в новій політичній ситуації та засад нової державної політики у сфері місцевого і регіонального розвитку, розробка механізмів правового, адміністративного, інституційного забезпечення взаємодії муніципальної спільноти, органів місцевого самоврядування зі структурами державної влади.
     На пленарних засіданнях з доповідями та повідомленнями виступили: віце-прем’єр-міністр України, співголова Оргкомітету слухань Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, співголова Оргкомітету слухань Анатолій МАТВІЄНКО, Голова Верховної Ради АР Крим Борис ДЕЙЧ, голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України Микола ПУХТИНСЬКИЙ, керівник Головної служби з регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України Анатолій МЕДВІДЬ, голова Державного комітету України з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, Судацький міський голова Леонід ШРЕМФ та інші.
     
     На слуханнях відбулися пленарні засідання, “круглий стіл”, науково-практичний семінар “Майстерня муніципального управління” та засідання семи секцій, зокрема: “Конституційні, концептуально-правові проблеми реформування територіальної організації влади, розвитку місцевого самоврядування: законопроект 3207-1, варіанти концептуальних документів”; “Фінансово-економічні проблеми реформування: фінанси місцевого самоврядування, бюджети місцевого самоврядування та міжбюджетні відносини; комунальна власність, управління об'єктами комунальної власності”; “Організація влади на регіональному та місцевому рівнях, визначення територіальної основи місцевого самоврядування”; “Адміністративні аспекти реформування місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (статус місцевих державних адміністрацій, районних та обласних рад, розмежування повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, між органами місцевого самоврядування різних рівнів), реформа адміністративно-територіального устрою (варіанти проектів законів про адміністративно-територіальний устрій)”; “Вдосконалення законодавства про місцеві вибори”; “Взаємозв'язок інституцій державної влади, місцевого самоврядування, громадянського суспільства. Розвиток професійної муніципальної сфери”; “Механізми реалізації реформи територіальної організації влади (місцевого самоврядування): ресурсне, правове, інституційне, кадрове, інформаційне забезпечення, ризики проведення реформи”.
     
     У рамках слухань відбулися: прес-конференції віце-прем’єр-міністра Романа БЕЗСМЕРТНОГО; народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Анатолія МАТВІЄНКА; засідання Українського муніципального клубу.
     
     Під час пленарних засідань та секційної роботи учасники слухань намагалися:
     узагальнити проблеми у сфері територіальної організації влади, місцевого та регіонального розвитку;
     визначити пріоритети щодо розв'язання цих проблем у короткостроковій та довгостроковій перспективах;
     з’ясувати взаємні очікування нового політичного керівництва держави і муніципальної спільноти;
     розробити пропозиції щодо правового та інституційного забезпечення розвитку місцевого самоврядування та механізмів взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та муніципальної громадськості за умов реформування системи територіальної організації влади;
     сформулювати пропозиції щодо першочергових кроків, спрямованих на реформування територіальної системи організації влади в 2005-2006 роках відповідно до законопроекту №3207-1;
     започаткувати банк сучасних ідей та ініціатив місцевого і регіонального розвитку;
     напрацювати матеріали для участі Президента України у Всеукраїнських зборах представників місцевого самоврядування, проведення яких заплановано на квітень 2005 року.
     
     Обговоривши існуючі проблеми в сфері територіальної організації влади, місцевого та регіонального розвитку, учасники слухань дійшли таких висновків:
     
     1. Від старого режиму залишилася важка спадщина. Серед найболючіших нерозв’язаних проблем — недорозвиненість інститутів місцевої демократії загалом, незадовільний фінансово-матеріальний стан місцевого самоврядування і регіонального розвитку.
     У країні не усунута ймовірність повторення спроб монополізувати публічну владу, спричинена відсутністю структурованого народовладдя. Місцеве самоврядування допоки залишається порожніми деклараціями в селах та селищах і ледь жевріє у великих містах.
     Така ситуація є однією з головних причин низької ефективності влади, і, відповідно, невисокої якості життя.
     За рівнем добробуту, зокрема оплати праці, індексом розвитку людського потенціалу Україна значно відстає від інших європейських країн, хоча її потенційні можливості дозволяють забезпечити громадянам гідний рівень життя відповідно до європейських стандартів.
     
     2. Слід визначитися з соціальним виміром реформ, чітко з’ясувати об’єкти та мету їх здійснення. Не викликає сумніву, що нова влада націлена на здійснення перетворень в інтересах всього народу. Найближче до нього стоять органи місцевого самоврядування. Саме вони безпосередньо опікуються щоденними проблемами людей у конкретних послугах. Між тим, тривалий час самоврядування перебувало на узбіччі поступу суспільства, як щось другорядне і незначне.
     Реформатори мусять постійно пам'ятати, що їхня кінцева мета – поліпшення життя співгромадян. Розв’язання соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку пов’язане з нагальним завданням побудови нової системи організації влади в центрі і на місцях. Починати цей процес слід із становлення реального, дієздатного місцевого самоврядування, яке має відповідати головним принципам Європейської хартії місцевого самоврядування щодо його організаційної, правової, фінансової, матеріальної самостійності. Наближення до європейської моделі місцевого самоврядування дозволить Україні посісти своє місце з-поміж розвинутих країн континенту. Місцеве самоврядування є однією із головніших гарантій сталого розвитку, адже воно може залучити до справи відродження України творчу енергію мільйонів українських громадян.
     
     ***
     
     На підставі зроблених висновків учасники слухань запропонували здійснити ряд невідкладних кроків на шляху до формування сучасної ефективної моделі влади, спроможної забезпечити якісно вищий рівень життя громадян України, зокрема:
     
     1. Щодо розв’язання конституційно-правових проблем:
     1) якнайшвидше ухвалити законопроект 3207-1 про внесення змін до Конституції України. Це дозволить повнішою мірою узгодити норми Конституції України з Європейською хартією місцевого самоврядування, зокрема, щодо утворення виконавчих органів районних та обласних рад, надання якісних адміністративних та громадських послуг населенню. Передбачені в законопроекті положення стануть важливою основою подальшого здійснення реформ, пов’язаних з вдосконаленням адміністративно-територіального устрою України та спрямованих на реалізацію гасла “Україна – держава самоврядних громад”;
     2) для створення правових передумов перегрупування населених пунктів і утворення економічно спроможних адміністративно-територіальних одиниць різного рівня, запровадити в українському законодавстві нормативні поняття “поселення”, “громада” і “регіон”.
     
     2. Щодо формування належної матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, вдосконалення міжбюджетних відносин, запровадження сучасних ефективних систем та методів управління об’єктами комунальної власності:
     
     1) збільшити питому вагу власних доходів місцевих бюджетів шляхом проведення відповідних податкових реформ;
     2) рекомендувати до запровадження в Україні змішану модель місцевого оподаткування. Головною частиною цієї моделі можуть стати податки на майно (податок на будівлі та споруди, податок на землю). Водночас частина податку з доходів фізичних осіб має не враховуватися при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (тобто відноситися до власних доходів місцевих бюджетів) та спрямовуватися на інвестиції у регіональний розвиток.
     
     Як варіанти:
     1) 50% надходжень податку з доходів фізичних осіб, що утворився внаслідок новостворених робочих місць за рахунок іноземних інвестицій, не враховувати при розрахунку трансфертів, спрямовуючи їх у бюджет розвитку;
     2) з 1 січня 2007 року зараховувати 2% податку з доходів фізичних осіб, які виникнуть внаслідок збільшення ставки податку, до власних доходів місцевих бюджетів та спрямовувати до бюджету розвитку;
     
     3) запровадити власні доходи районних та обласних бюджетів;
     4) ресурси, які спрямовуються на виконання делегованих та власних повноважень, повинні відповідати обсягу власних та делегованих місцевому самоврядуванню повноважень. Для цього в основу розрахунку трансфертів місцевим бюджетам слід покласти нормативи соціальної забезпеченості та привести до них нормативи бюджетної забезпеченості. Законодавчо встановити механізми призупинення дії певних бюджетних програм у межах делегованих повноважень у випадку їх незабезпеченості фінансовими ресурсами у обсягах, достатніх для дотримання нормативів соціальної забезпеченості;
     5) сформувати систему відповідальності держави за фінансове забезпечення делегованих повноважень через механізми відмови органів місцевого самоврядування від виконання делегованих повноважень;
     6) започаткувати системи комплексного розвитку територій шляхом співфінансування проектів різними рівнями влади за програмою “держава-регіон”;
     7) реформувати систему справляння плати за землю, зокрема:
     завершити процес інвентаризації земель;
     переглянути і впорядкувати звільнення від сплати податку;
     вирішити проблему грошової оцінки земель;
     вирішити проблеми ставок орендної плати за землю та її адміністрування податковою адміністрацією;
     ввести плату за резервування земельних ділянок;
     8) запровадити сучасні методи управління місцевими бюджетами, зокрема програмно-цільовий метод;
     9) внести зміни до формули розрахунку трансфертів з метою застосування механізмів стимулювання зацікавленості органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходного потенціалу
     
     Як варіант:
      Індекси податкоспроможності по доходах, що беруться до розрахунку трансфертів розраховуються по кожній групі адміністративно-територіальних одиниць окремо:
     
     - обласні;
     - районні;
     - міста понад 750 тис. населення;
     - міста обласного значення до 750 тис. населення;
     - міста районного значення, селища-районні центри;
     - села, селища.
     10) провести реформу житлово-комунального господарства, просити Верховну Раду прискорити прийняття Житлового кодексу України у другому читанні;
     11) запропонувати при внесені змін до Державного бюджету України 2005 року передбачити кошти на здійснення заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, а також — на Загальнодержавну програму розвитку малих міст України. Управління виділеними коштами доручити Державному комітету України з питань житлово-комунального господарства.
     12) впровадити в Казначействі автоматизовану систему Клієнт-Казначейство. Повернути механізм одержання короткострокових позичок з єдиного казначейського рахунка, який працював до 2005 року;
     13) компенсувати в 2005 році втрати місцевих бюджетів від списання податкових заборгованостей сільськогосподарським виробникам;
     При цьому вже сьогодні можна було б втілити в життя реальні кроки, які б свідчили про серйозність намірів держави здійснити реформу та укріпити довіру до неї з боку самоврядування, а саме:
     1. Безумовна відмова від запровадження на центральному рівні будь-яких пільг, які стосуються податків та зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів.
     2. Адміністрування всіх податків та зборів, які зараховуються до місцевих бюджетів органами Державної податкової адміністрації, у тому числі орендної плати за змелю.
     3. Запровадження системи ефективного судочинства з питань публічних фінансів, зокрема міжбюджетних відносин.
     4. Удосконалення системи надання державою інвестиційних субвенцій. Створення фонду фінансування інвестицій з частковим спрямуванням коштів інвестиційних субвенцій до зазначеного фонду з метою здешевлення кредитів під проекти регіонального розвитку.
     5. Істотне спрощення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Запровадження договірних відносин між органами місцевого самоврядування та Державним казначейством України.
     6. Забезпечення прозорості бюджетного процесу. У випадках підготовки на центральному рівні рішень, що впливатимуть на доходну або видаткову частину місцевих бюджетів безумовне попереднє надання органам місцевого самоврядування фінансових розрахунків та проведення громадських слухань.
     Для нормативного оформлення, викладених у цій резолюції ідей щодо формування належної фінансової основи місцевого самоврядування, доцільно якнайшвидше створити фіскальну групу за участю представників законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та експертів, яка має підготувати проекти відповідних нормативних актів до 23 квітня 2005 року для їх обговорення на Всеукраїнських зборах представників органів місцевого самоврядування.
     
     3. Щодо реформування системи територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою України:
     1) створити базові адміністративно-територіальні одиниці — громади з дотриманням принципу повсюдності місцевого самоврядування та чітко розмежувати території громад;
     2) ліквідувати районні державні адміністрації, передавши їх функції та повноваження органам місцевого самоврядування;
     3) вдосконалити механізми формування представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів, оптимізувати їх структуру;
     4) посилити правовий захист депутата місцевої ради та голів громад;
     5) запровадити трирівневу територіальну систему управління – регіон (АРК, області, міста – регіони), район (місто - район), громада та визначити компетенцію адміністративно-територіальної одиниці відповідного рівня;
     6) відновити повноцінне місцеве самоврядування на регіональному (область) та субрегіональному (район) рівнях, що, зокрема, передбачатиме створення виконавчих органів обласних, районних рад;
     7) здійснити чіткий розподіл повноважень та відповідальності між різними гілками та територіальними рівнями публічної влади (по вертикалі), а також по горизонталі – між органами місцевого самоврядування громади, обласною, районною радою та їх виконавчими органами;
     8) створити ефективні механізми захисту загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів на всіх територіальних рівнях організації публічної влади. Підвищити роль асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування у представництві і захисті прав та інтересів територіальних громад. Надати об'єднанню асоціацій місцевого самоврядування статусу консультативно-дорадчого органу, до компетенції якого належатиме обов'язковий попередній розгляд проектів законів та нормативно-правових актів Уряду, що зачіпають інтереси місцевого самоврядування;
     9) забезпечити проведення обстеження соціально-економічного, фінансового стану адміністративно-територіальних одиниць;
     10) створити необхідні організаційно-правові та матеріально-фінансові передумови формування самодостатніх громад. Провести протягом 2005 року за прикладом кількох суміжних районів певної області державно-правовий експеримент щодо укрупнення громад з метою розробки об'єктивних критеріїв, алгоритму дій, механізму громадського обговорення;
     11) розробити чіткі критерії оптимізації районного та обласного поділу України з урахуванням географічних, історичних та інших чинників.
     
     4. Щодо вдосконалення законодавства про місцеві вибори:
     
     1) розвести в часі парламентські та місцеві вибори. Провести місцеві вибори після парламентських;
     2) вибори до сільських, селищних, міських (для міст з чисельністю населення до 70 тисяч осіб) рад проводити за мажоритарною системою;
     3) вибори до міських рад міст з чисельністю населення понад 70 тисяч осіб проводити за пропорційною системою;
     4) вибори до Верховної Ради АРК, обласних та районних рад проводити за змішаною системою.
     
     5. Щодо взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування зі структурами громадянського суспільства:
     
     1) з метою інформаційної підтримки взаємодії та забезпечення двостороннього зв’язку органів публічної влади з громадськістю запровадити у мережі Інтернет постійно діючий інтерактивний канал, який передбачає створення сайту або порталу, що відповідають ідеології “Електронного Уряду”;
     2) активніше запроваджувати в муніципальну практику муніципальні слухання різних рівнів, у т.ч. щорічні Всеукраїнські, міжрегіональні та регіональні, а також збори асоціацій органів місцевого самоврядування. Доцільно підтримати продовження проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, передбачивши розширення кола його суб’єктів, зокрема, громадських організацій.
     Сприяти утворенню та розвитку органів самоорганізації населення, як важливого інструменту впливу громадськості на органи місцевого самоврядування з метою поліпшення якості послуг, що ними надаються населенню та залучення потенціалу громадськості до поліпшення якості життя у громадах;
     3) проводити:
     обов’язкові громадсько-професійні експертизи проектів нормативно-правових актів та загальнодержавних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку та здійснювати моніторинг їх реалізації;
     заходи, спрямовані на забезпечення зворотнього зв’язку з населенням щодо соціальних очікувань та результатів реалізації прийнятих управлінських рішень, загальнодержавних проектів та програм;
     обмін досвідом застосування інноваційних, в тому числі управлінських, технологій у рамках “Майстерні муніципального управління”. Провести у 2005 році в рамках корпоративного проекту “Майстерня муніципального управління”, що став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, засідання Українського муніципального клубу в містах Бердянську Запорізької області, Комсомольську Полтавської області, Судаку АР Крим;
     4) запровадити договірні відносини на всіх рівнях взаємодії, зокрема укладання угод про партнерство та співробітництво між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємницькими структурами;
     5) запровадити механізми участі громадськості у розробці та реалізації соціально важливих програм на місцевому рівні та громадський моніторинг їх виконання.
     
     6. Щодо розвитку професійної муніципальної сфери:
     
     1) створити ефективні системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування. Передбачати на ці потреби не менше 3% видатків місцевих бюджетів. Використання коштів на підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад здійснювати на конкурентних засадах;
     2) запровадити викладання курсу “Основи місцевої демократії”, у якому передбачити вивчення засад місцевого самоврядування та комунального господарства в Україні у середніх школах;
     3) започаткувати системне наукове та інформаційно-методичне забезпечення місцевого і регіонального розвитку на основі відкритих тендерів на держзамовлення на наукові дослідження та розробки;
     4) створити демократичну та прозору систему кар’єрного росту муніципальних працівників та підвищення їх правової та соціальної захищеності;
     5) створити систему стимулів щодо залучення молоді для роботи в органах місцевого самоврядування;
     6) сприяти подальшому розвитку міжнародної співпраці у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування, зокрема створення мережі стажування в розвинутих країнах;
     7) активізувати діяльність професійних клубів та інших громадських організацій, що опікуються професійними проблемами;
     8) переглянути принципи оплати праці в органах місцевого самоврядування шляхом надання місцевому самоврядуванню права на самостійне встановлення посадових окладів.
     
     7. Щодо управління реформуванням системи територіальної організації влади та забезпечення розвитку місцевого самоврядування:
     
     Створення нової системи управління та механізмів впровадження реформування місцевого самоврядування є одним із найвищих державних пріоритетів.
     Аналіз досвіду попередніх реформ свідчить, що ця діяльність приховує в собі низку ризиків. Зокрема: реформування всього й одразу, доручення проведення реформ структурам, які планується реформувати, нехтування ґрунтовною проробкою загальної стратегії, розробка документів на громадських засадах, наявність багатьох центрів керування, не надання уваги створенню ефективних механізмів впровадження реформи та її кадрового забезпечення, зводить нанівець зусилля реформаторів.
     Наслідком цього, зазвичай, є:
     - втрата керованості процесом соціальних змін та падіння авторитету влади;
     - виконавчі органи стають політичними гравцями;
     - результати одних реформ йдуть всупереч іншим;
     - кадровий колапс у вигляді відтоку професіоналів;
     - неадекватність реакції суспільства на дії влади;
     - втома, зневіра суспільства, зростання соціальної напруженості.
     Обов’язковими умовами успішної реформи є:
     • наявність політичної волі до змін;
     • обґрунтоване, взаємно узгоджене та чітке уявлення про те, які зміни необхідні в цілому і в окремих сферах;
     • наявність критичної маси лідерів реформування;
     • наявність реальних ресурсів (фінансових) для здійснення реформ;
     • постійний, ефективний діалог з населенням та громадськістю в ході здійснення реформ;
     • ефективний моніторинг впровадження змін та їх наслідків;
     • швидке реагування на нові проблеми (що виникають під час реформування), їх наслідки та корегування власних дій.
     
     Ми пропонуємо:
     1) організувати ефективну систему управління (координації, синхронізації) комплексом реформ: територіальної, адміністративної та місцевого самоврядування. Для цього створити єдиний орган координації здійснення цих реформ: Національну раду з питань територіальної реформи, місцевого самоврядування при Президентові України. До її складу мають увійти народні депутати України, керівники профільних міністерств, центральних органів виконавчої влади, представники органів місцевого самоврядування, наукових та освітніх установ і громадських організацій, що опікуються проблемами місцевого та регіонального розвитку. Діяльність Ради має забезпечувати Секретаріат, що діє на професійних засадах. Повноваження Фонду сприяння місцевому самоврядування України при Президентові України доцільно вдосконалити відповідно до конституційного статусу Глави держави, як загальнонаціонального арбітра щодо узгодження діяльності різних гілок публічної влади, зокрема, і місцевого самоврядування. В структурі Секретаріату Президента України пропонується запровадити інститут радника Президента України з проблем розвитку місцевого самоврядування та регіональної політики;
     2) здійснити заходи щодо поступового перетворення Міністерства внутрішніх справ України із суто міліцейського міністерства у центральний орган виконавчої влади європейського типу, до компетенції якого належатиме здійснення внутрішньої політики держави, у тому числі і в сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку;
     3) сформувати державне замовлення на аналітичне, інформаційне та консультаційне супроводження процесів реформ;
     4) створити інноваційну атмосферу у суспільстві щодо процесів впровадження реформ, сформувати суспільну підтримку структурам, які забезпечують впровадження змін;
     5) започаткувати національний інноваційний проект «Механізми впровадження адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування».
     
     ***
     З метою реалізації пропозицій, висунутих в ході проведення Х Всеукраїнських муніципальних слухань, необхідно розробити відповідні механізми та план першочергових заходів. Зокрема доцільно передбачити термінове доопрацювання та винесення на розгляд Президента України Національної стратегії реформування територіальної організації влади, визначення коротко-, середньо- і довгострокових етапів здійснення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою.
     На першому етапі слід передбачити реформування базового рівня територіального устрою – громад. Для цього слід ухвалити Закон України “Про територіальний устрій України” та нову редакцію Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
     На другому та третьому етапах потрібно трансформувати територіальну організацію влади на рівнях району та області (регіону).
     У плані заходів необхідно передбачити створення оптимальних механізмів його реалізації щодо законодавчого, інституційного, кадрового, інформаційного та іншого забезпечення.
     Все це в кінцевому підсумку буде сприяти досягненню головних цілей реформування українського суспільства, закріплення кореневої основи демократії та реалізації перспектив, які відкрилися перед Україною після 2004 року.
     Учасники слухань сподіваються, що їх пропозиції будуть уважно проаналізовані та враховані органами державної влади України і знайдуть відображення в роботі Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування 23 квітня 2005 року.
     
     


Автор: Станислав Власенко прочтений: 943 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 1530
  Цена: 1 noo



Ваши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web System



Редакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Weapon Links

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика