Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Не верь, не бойся, не плати. ©

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

ПРООН аналізує курс європейської інтеграції та його зв’язок з людським розвитком в Україні
Автор: Станислав Власенко      Дата: 25.06.2008 11:07


     Програма розвитку ООН в Україні організувала засідання «круглого столу» на тему «Людський розвиток і європейський вибір України» з метою обговорення нового національного звіту з людського розвитку за 2008 рік. В засіданні взяли участь близько 100 учасників - урядовці, голови дипломатичних місій в Україні, провідні національні спеціалісти та міжнародні фахівці, представники ЗМІ та наукових кіл, члени авторського колективу Звіту.
     
     На думку учасників засідання, показово, що увагу авторів Звіту цього року привернули такі теми як людський розвиток та європейська інтеграція України. Крім того, європейська інтеграція – це не суто пріоритет зовнішньої політики, але, перш за все, - це план дій задля проведення внутрішніх реформ та забезпечення подальшого людського розвитку, говорять експерти.
     
     Від того як українські лідери та органи влади на всіх рівнях зможуть повною мірою використати можливості та вирішити завдання, пов’язані з впровадженням курсу європейської інтеграції, залежатимуть перспективи подальшого розвитку людського потенціалу в Україні.
     Якщо Києву вдасться виконати євроінтеграційні плани та взяти вимоги ЄС за основу рамкової моделі процесу впровадження життєво-необхідних реформ, Україна опиниться на короткій стежці до успіху і процвітання, маючи можливість досягти значного покращення умов життя, зменшення рівня бідності. Процес європейської інтеграції надає унікальний шанс належним чином покращити рівень людського розвитку в країні.
     Про все це говориться у новому національному Звіті з людського розвитку «Людський розвиток і європейський вибір України», підготованому на замовлення ПРООН в Україні.
     
     Виступаючи перед учасниками засідання Френсіс М. О’Доннелл, Координатор системи ООН та Постійний представник ПРООН в Україні, сказав, що починаючи з 1995 року Програма розвитку ООН в Україні за допомогою регулярних Звітів з людського розвитку постійно привертала увагу політиків та громадськості до викликів, перед якими стоїть країна у сфері соціального та економічного розвитку.
     
     «Національні Звіти пропонували погляд у довгостроковій перспективі, аналіз ситуації в країні та стратегій посилення людського розвитку. Мета написання цих звітів полягає у тому, щоб консолідувати дані про людський розвиток у країні, впливати на національну політику та мобілізувати різні групи суспільства», - сказав пан О’Доннелл.
     
     «Ми вважаємо цей Звіт є дуже вчасним та корисним,» - сказав Ієн Боуг, Голова Представництва Європейської Комісії в Україні під час своєї вступної промови. «Україна, як і багато країн, які нині є членами Європейського Союзу, дивиться на ЄС як на те, з чим вона пов’язує своє майбутнє. Європейські прагнення України відомі та визнаються ЄС. Все, що ЄС робить у відносинах з Україною, спрямовано на її зближення з Європейським Союзом,» - додав пан Боуг.
     
     За його словами, останні події, що сталися в рамках двосторонніх відносин між ЄС та Україною, - включно з наданням статусу держави з ринковою економікою, підтримкою членства України в СОТ, готовністю до переговорів щодо створення зони вільної торгівлі, укладання угоди про спрощення візового режиму, всебічна співпраця в галузі технічної допомоги – усе це і набагато більше має на меті поступово інтегрувати Україну до простору Європейського Союзу та підтвердити позицію України як важливого члена Європейської родини.
     
     Як говорять багато експертів, курс європейської інтеграції завжди був дорогою з багатьма поворотами. В цьому контексті, наслідування курсу євро-інтеграції та посилення прихильності до демократичних цінностей, засад демократичної політичної культури серед громадян України створюють потужний двигун для покращення рівня людського розвитку в Україні.
     
     Виступаючи на засіданні, Уповноважений Верховної Ради України з питань захисту прав людини Ніна Карпачова назвала Звіти ПРООН «фактичним діагнозом українського супільства». «В кожній доповіді ми знаходимо компоненти, які допомагають нам проводити аналіз розвитку нашої країни. Важливим висновком Звіту є те, що суто економічне зростання не є забезпеченням людського розвитку, а лише одним з його критерієв. Надто важливо, щоб державна політика спрямовувалася на дотримання прав та свобод людини та забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні» - додала вона.
     
     Враховуючи те, що Україна проголосила та неодноразово підтверджує, що її головною зовнішньополітичною метою є вступ до ЄС, автори Звіту «Людський розвиток і європейський вибір України» аналізують те, як політика спрямована на європейську інтеграцію може значним чином посилити людський розвиток та який зиск може отримати країна від виконання євроінтеграційної політики.
     
     Виступаючи на презентації, Професор Єжі Осятинський, Міжнародний координатор колективу авторів Звіту сказав, що метою Звіту було дослідити зв’язок між двома широкими стратегіями та їх програмами, порівнюючи їх власні системи цілей, завдань та способів моніторингу, та виявити, чи є вони сумісними, а якщо є, то яких наслідків слід очікувати від їх впровадження.
     Згідно з даними останнього глобального Звіту ПРООН з людського розвитку Україна за рівнем розвитку посідає 76 місце із 177 країн та вважається країною з середнім рівнем людського розвитку. Звіт виявив, що за більшістю показників Україна значно відстає від усіх країн-членів Європейського Союзу, у тому числі від своїх найближчих сусідів, а саме Угорщини (посідає 36 місце), Польщі (37 місце), Словаччини (42 місце), Болгарії (53 місце) та Румунії (60 місце), які нещодавно приєднались до ЄС.
     
     Автори Звіту переконують, що прагнення європейської інтеграції, яке часто називають «Європейським вибором», не є суто процесом геополітичного вибору, але, крім того, воно становить насамперед процес людського розвитку, що має безпосередній вплив на життя та добробут людей.
     
     Сучасні тенденції у зміні тривалості життя серед населення країн-членів ЄС, з одного боку, та населення України та СНД, з іншого боку, надають найкращий доказ впливу практичного втілення стратегії європейської інтеграції на людський розвиток. Наприклад, з того часу як Латвія, Литва та Естонія взяли курс на євро-інтеграцію, тривалість життя серед громадян цих країн підвищилась відповідно з 69,14, 70,64 та 69,79 років (станом на 1991 рік) до 71,06 та 71,33 та 72,89 років (станом на 2005 рік). Тим часом тривалість життя в Україні зменшилася з 69,68 років у 1991 до 67,3 років у 2005 році.
     
     Звіт пояснює, що концепція людського розвитку заснованого на інтересах людей, є дуже подібною до процесу європейської інтеграції, стосовно виконання окремих вимог та запровадження окремих стандартів. Разом з тим, обидві концепції ведуть до покращення людського життя.
     
     Як результат, Звіт доводить, що з точки зору економічного, соціального та інституціонального середовища, необхідного для заохочення довготривалого сталого людського розвитку, цілі цих двох концепцій повністю співпадають.
     
     В той час як ефективна реалізація країною політики європейської інтеграції значно сприяє досягненню більш високих стандартів життя та створенню безпечнішого середовища для людського розвитку.
     
     Звіт зазначає, що європейська інтеграція є складним процесом та містить в собі реалізацію далекосяжних політичних, економічних та соціальних реформ, які необхідні не лише задля досягнення Україною стратегічних цілей приєднання до ЄС, але й також, що більш важливо, для визначення принципів та основ подальшого розвитку країни взагалі.
     
     Варто зазначити, що в громадських опитуваннях, результати яких наводяться в Звіті, усі українські респонденти демонструють надання чіткої переваги європейським цінностям та європейським механізмам соціальної організації. Разом з тим, розуміння європейських цінностей, складних механізмів та функцій ЄС, а також переваг і втрат, пов’язаних з процесами європейської інтеграції, все ще досить обмежене в українському суспільстві.
     
     У більшості випадків ЄС розглядається з політичної точки зору, у той час як його природа, як складного економічного та соціального механізму, часто нехтується та недооцінюється. Те саме стосується необхідності поліпшення рівня поінформованості громадськості щодо можливих викликів для України в майбутньому. Маючи краще розуміння цих понять допоможе кожному громадянину приймати активнішу участь у спостереженні за втіленням євроінтеграційної політики держави.
     
     Звіт наголошує на необхідності надання підтримки більш глибокої економічної інтеграції та запровадження регуляторних норм та правил ЄС в рамках існуючої програми Європейської політики добросусідства.
     
     У Звіті зазначається, що для того, щоб покращити умови життя та поліпшити показники індексу розвитку людського потенціалу, послуги з охорони здоров’я, доступ до освіти та комунальні послуги мають бути суттєво покращені. Автори Звіту закликають до повної реалізації адміністративної реформи та децентралізації влади від центру до областей та районів, а також до створення сильних структур органів самоврядування, що, в свою чергу, дозволить краще забезпечення надання послуг та більш справедливий розподіл надбань економічного розвитку.
     
     Все це зробить внесок у досягнення цілей людського розвитку, оскільки товари широкого вжитку та послуги повинні надаватися органами влади безпосередньо на місцевості, де люди живуть та працюють. Доступність фінансових та інших ресурсів на місцевому рівні є надзвичайно важливою умовою для досягнення цілей та завдань людського розвитку, Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) в Україні та справедливої соціальної політики, зазначається у Звіті. (Довідка: Більше інформації про ЦРТ в Україні можна знайти тут: www.ukraine2015.org.ua)
     
     Також, Звіт аналізує досвід нових країн-членів ЄС та наголошує, що переваги членства в ЄС набагато переважають ціну здобуття цього членства.
     
     Договори про вільну торгівлю з ЄС створюють величезну мотивацію до росту торгівлі. Але оскільки договори про вільну торгівлю ЄС, зазвичай, не поширюються на усі сільськогосподарські продукти, важливою ціллю для України має бути досягнення якомога ширшого доступу до європейського аграрного ринку – особливо тому, що це надасть чіткі переваги споживачам Європейського Союзу.
     
     Відкритий доступ до європейських ринків, скоріш за все, сприятиме значному припливу прямих закордонних інвестицій до України, за умови, якщо інвестори будуть впевнені у передбачуваності політики та верховенстві закону. Довіра іноземних інвесторів може бути отримана, якщо всі виконавчі сили в Україні демонструватимуть свою здатність постійно втілювати європейські стандарти, що відносяться до подальшого розвитку ринкової економіки та народної демократії, переконують автори Звіту.
     
     


Автор: Станислав Власенко прочтений: 1164 оценки: 0 от 0
© Свидетельство о публикации № 4112
  Цена: 1 nooВаши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web SystemРедакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Weapon Links

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика