Независимое аналитическое интернет-издание "Искра" это право на информацию.

Этот мир наполнен идиотами, оттого и гениям нет покоя. ©

На главную страницу

Парольный вход для авторов.

автор: c до

Про стан і перспективи дальшого розвитку технічного сервісу в агропромисловому комплексі підприємствами НАК
Автор: Станислав Власенко      Дата: 25.11.2003 18:30


     Компанією, її філіями, дочірніми підприємствами проведено роботу з освоєння ринку технічних послуг в агропромисловому комплексі. Зокрема, для оснащення виїзних ланок організовано виробництво пересувних ремонтно-діагностичних майстерень, розробляються технологічні інструкції з діагностування основних видів складних машин.
     З прийняттям Верховною Радою України Закону України „Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" створена правова основа для цивілізованих відносин на ринку сільськогосподарської техніки. Розроблено Концепцію розвитку ринку послуг підприємствами НАК "Украгролізинг на найближчу перспективу. Вона схвалена науково-технічно радою Компанії (додається).
     Досвід Сумської , Волинської, Миколаївської, Івано-Франківської та інших філій свідчить, що за рахунок послуг технічного сервісу, торгівлі сільськогосподарською технікою і запасними частинами можна не тільки забезпечити високу технічну готовність машин, переданих в лізинг, але й істотно поповнити бюджет філії. Цей досвід став предметом вивчення нарад-семінарів, які проведено в Волинській, Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
     Однак темпи виконання рішень правління Компанії та впровадження позитивного досвіду не можна визнати задовільними. На сьогодні в цілому по Кампанії створено і діє лише 17 стаціонарних пунктів технічного сервісу, 34 магазини запасних частин і 15 майданчиків-виставок з продажу сільськогосподарської техніки, через які реалізовано матеріальних ресурсів на суму 7,2 млн. грн.. Окремі директори філій не проявляють належної ініціативи і зволікають з виконанням рішень правління Компанії щодо освоєння ринку технічних послуг
     Відповідно до рішення правління Компанії від 3 жовтня ц.р. філіями і дочірніми підприємствами подано пропозиції щодо подальшого розвитку лізингу та ринку послуг у зоні їх діяльності. На їх основі розроблено План заходів на 2003-2005 роки , якими передбачається до кінця 2005 року створити 86 обласних і регіональних технічних центрів , ввести в дію 43 майданчики виставки-продажу сільськогосподарської техніки, 102 магазини запасних частин, організувати роботу 63 виїзних ланок спеціалістів з пересувними ремонтно-діагностичними майстернями , а також здійснити ряд інших конкретних заходів.
     На засіданні правління, яке відбулося 20 листопада в м. Хмельницьку розглянуто стан і перспективи дальшого розвитку технічного сервісу в агропромисловому комплексі підприємствами Компанії і затверджено „План заходів з розвитку послуг технічного сервісу підприємствами НАК "Украгролізинг на 2003-2005 роки".
     Прес-служба НАК "Украгролізинг"
     
     Концепція
     розвитку ринку послуг підприємствами НАК "Украгролізинг" виробникам сільськогосподарської продукції України
     У процесі реформування сільського господарства, зміни форм власності, розмірів землекористування сільськогосподарських підприємств і господарств населення зростає потреба прискореного розвитку інфраструктури аграрних ринків, більш оперативного реагування Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" (далі - Компанії) і її регіональних структур на швидкі зміни попиту-пропозицій, впровадження нових технологій проведення операцій на них.
     Головна мета концепції полягає у визначенні змісту і форм роботи підрозділів і підприємств Компанії стосовно кожного регіону України для підвищення рівня і якості забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників у лізингових інвестиціях, виробничих послугах та технічному сервісі з метою заохочення їх до нарощування обсягів виробництва і номенклатури сільськогосподарської продукції.
     Основні напрямки розвитку ринку послуг
     1. У сфері лізингових інвестицій:
     • виходячи з умов регіону, розширити номенклатуру машин, які надаються в лізинг, особливо стосовно малогабаритної техніки та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції;
     • щоквартально вносити зміни до переліку техніки, яка надається в лізинг, відповідно до запитів сільськогосподарських виробників західного регіону;
     • періодично проводити моніторинг наявності об*єднань (кооперативів, рингів тощо) з спільного використання сільськогосподарських машин, надавати їм перевагу у забезпеченні лізинговою технікою.
     2. У сфері надання виробничих послуг:
     • з метою своєчасного й якісного виконання технологічних операцій, розширення їх номенклатури, підвищення завантаженості машин й зниження собівартості робіт, комплектувати машинно-технологічні станції (МТС) машинами й агрегатами з урахуванням розмірів землекористування господарств та їх кількості в зоні обслуговування;
     • організовувати на базі МТС прокатні пункти сільськогосподарської техніки, у тому числі малопотужної та малогабаритної;
     3. У сфері послуг технічного сервісу.
     Перший етап (2003-2004 pp.) :
     • переглянути умови взаємовідносин Компанії із заводами - виготовлювачами техніки, передбачити в договорах купівлі-продажу знижку вартості машин для відшкодування витрат на технічний сервіс, а також безкоштовну передачу Компанії запасних частин, вузлів і агрегатів для забезпечення технічного обслуговування машин і обладнання в гарантійний період експлуатації;
     • продовжити створення протягом 2003-2004 років власної виробничої структури регіональних, обласних і районних Центрів технічного сервісу, майданчиків для організації виставок і продажу машин, магазинів для продажу запасних частин на базі:
     а) діючих і створюваних МТС;
     б) оренди виробничих приміщень ремонтних майстерень, машинних дворів сільськогосподарських та інших підприємств;
     в) виробничих приміщень підприємств-боржників, вилучених у рахунок боргів Компанії;
     г) крупних спеціалізованих ремонтних підприємств на договірних умовах із дочірніми підприємствами (філіями) Компанії.
     • розширювати номенклатуру послуг сільськогосподарським виробникам. До сфери діяльності Центрів технічного сервісу включити:
     а) інформаційне обслуговування та пропаганду вітчизняної техніки;
     б) доставку та передпродажне обслуговування техніки;
     в) прокат нескладної сільськогосподарської техніки;
     г) технічне обслуговування і діагностування техніки, що знаходиться в фінансовому лізингу, в гарантійний і післягарантійний періоди її експлуатації;
     д) усунення несправностей техніки, що знаходиться у фінансовому лізингу, в гарантійний період експлуатації;
     е) надання допомоги у складному ремонті машин та обладнання;
     є) продаж сільськогосподарської техніки, вузлів і агрегатів та запасних частин;
     ж) надання допомоги сільськогосподарським виробникам у претензійній роботі з продавцями техніки.
     • започаткувати роботи з створення ринку потриманої техніки, відновлених вузлів і агрегатів сільськогосподарських машин
     Другий етап (2004-2005 pp.) :
     Створити у кожній області виробниче об'єднання підприємств технічного сервісу "Облагролізингеервіс" корпоративного типу, а до складу спостережних рад та інших керівних органів новостворених акціонерних товариств включати керівників обласних філій (дочірніх підприємств), щоб охопити всю багатогранність ринку технічних послуг.
     Третій етап (2005 рік):
     Створити у складі НАК "Украгролізинг" корпоративне об"єднання "Украгролізингсервіс", до складу якого включити обласні корпоративні об'єднання підприємств технічного сервісу "Облагролізингсервіс" з передачею частини пакетів своїх акцій;
     Створити при НАК "Украгролізингсервіс" лабораторію сертифікації техніки для посилення контролю за якістю техніки.


Автор: Станислав Власенко прочтений: 1609 оценки: 1 от 1
© Свидетельство о публикации № 718
  Цена: 1 nooВаши комментарии

Пароль :

Комментарий :

Осталось символов

Доступна с мобильного телефона
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь


О сервере


О проекте
Юмор
Работа
О нас

Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc


Этот сайт посвящен Георгию Гонгадзе, символу борьбы за свободу, журналисту, патриоту, человеку... Ukraine NBU Hrivnya rate
Russian ruble rate
Noo Web SystemРедакция за авторские материалы ответственности не несет
стать автором
Micronoo Links Neformat Links Noo Links Chess Links Forex Links Weapon Links

Идея и разработка
компании NOO
На сайт разработчика